Ammattiosastot 304 ja 320 opettajatapaaminen Pasaatissa 10.9.2012